Úvodní stránka

Historie

Stanovy

Informace o družstvu

Statistika družstva

Orgány družstva

Správa družstva

Kontakty

Úřední hodiny

Usnesení shromáždění delegátů

Domovní řád

Dokumenty a formuláře

Fotogalerie

 

 

Aktuality:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Z N Á M E N Í

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY SE OD 12. 10. 2020

UPRAVUJE DO ODVOLÁNÍ PROVOZNÍ DOBA :

 PONDĚLÍ  7 – 11 HOD

 STŘEDA  12 – 16,30 HOD

 

22. září 2020  - se konalo Shromáždění delegátů, vzalo na vědomí zprávu auditora a schválilo

                       nový bod směrnice č. 3/2007

 

 


SBD Benešov nabízí

pro společenství vlastníků jednotek, bytovým družstvům

a vlastníkům bytových domů

komplexní profesionální servis s mnohaletými zkušenostmi v oblasti správy a údržby bytového fondu a nebytových prostor

 Oblast technická:

- protipožární zabezpečení domu a jeho revize a opravy

- revize a opravy rozvodů plynu, elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody a provozu radiátorů ústředního vytápění, vzduchotechniky, výtahů, společné televizní a rozhlasové antény a ostatních systémů k příjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu, elektrických sdělovacích zařízení v domě a hromosvodů

- revize a opravy domovní kotelny (výměníkové stanice – pokud je ve vlastnictví objednatele)

- prohlídky a čištění komínů

- administrativní a operativně technickou činnost spojenou se správou domu a vedením příslušné technické a provozní dokumentace k domu

- odborné poradenství při zajišťování údržby a modernizace domu

- zajištění zpracování energetické náročnosti budovy

Oblast ekonomická:

- stanovuje výši měsíčních pevných a zálohových plateb připadající na jednotlivé vlastníky jednotek v souladu s příslušnými předpisy

- vedení evidence úhrad, vyúčtování zálohových plateb(teplo, voda, energie....), zpracování podkladů SIPO

- upomínání neplatičů včetně penalizace, příprava pro právní vymáhání nedoplatků

- majetková evidence, evidence vlastníků jednotek

- výhodné pojištění majetku včetně likvidace pojistných událostí a pojištění statutárního orgánu

- poradenství při zpracování podkladů pro obchodní rejstřík

- vedení účetnictví v analytickém členění dle individuálních potřeb

- zpracování roční účetní závěrky, výkazů hospodaření včetně přílohových dokladů a zaslání do Sbírky listin obchodního rejstříku dle příslušných právních předpisů

- zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob

- vedení kompletní mzdové agendy v souladu s platnými předpisy (mzdové listy, evidence u ZP, měsíční výkazy na SP a ZP, roční daňový výkaz, sepisování dohod, platba zák. pojištění odpovědnosti organizace)

- peněžní služby, elektronické bankovnictví

 


 

Pojišťovna Kooperativa a. s. nabízí pro členy družstva pojištění VÝHODA

a pro členy SVJ další nové parametry pojištění VÝHODA

 


 

Poslední aktualizace: 12.10.2020

©2007-2020 MJ